rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

מכרזים ודרושים

34.17
מכרז פומבי- רכז/ת צעירים למנהיגות עולה 14/12/2017בתוקף
35.17
מכרז פומבי- פרויקטור/ית / מלווה עולים 14/12/2017בתוקף
33.17
מכרז פומבי- פקחים/ות 14/12/2017בתוקף
36.17
מכרז פומבי- מדריך/ת קידום נוער14/12/2017בתוקף
32.17
מכרז פומבי- פקחים/ות07/12/2017בתוקף
קול קורא- הקמת מאגר קבלנים עבור החברה הכלכלית לקריית מוצקין19/11/2017בתוקף
29.17
מכרז פומבי- עבודות פיתוח ואחזקה שנתית לסלילת כבישים, מדרכות, ציפויים וניקוז15/11/2017בתוקף
25.17
תוצאות מכרז 25/17 לעבודות אחזקת מערכות חשמל במוסדות ציבור וחינוך 27/08/2017בתוקף
24.17
מכרז פומבי- עובד אחזקה20/07/2017בתוקף
23.17
מכרז פומבי- אב בית/ איש תחזוקה בבית ספר13/07/2017בתוקף
20.17
מכרז פנימי / פומבי- קצין בטיחות בתעבורה30/06/2017בתוקף
21.17
מרכז פומבי- קצין/ת ביקור סדיר30/06/2017בתוקף
22.17
מכרז פומבי- פסיכולוג חינוכי30/06/2017בתוקף
17.17
מכרז פומבי- רכז מוניציפאלי08/06/2017בתוקף
16.17
מכרז פומבי- מנהל/ת שירות פסיכולוגי08/06/2017בתוקף
18.17
מכרז פנימי/ חיצוני- מנהל שירותים דיגיטליים08/06/2017בתוקף
קול קורא - הצטרפות למאגר יועצים 08/06/2017בתוקף
קול קורא- הצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של קריית מוצקין18/05/2017בתוקף
10.17
מכרז פומבי- רכז לקהילה האתיופית27/04/2017בתוקף
9.17
מכרז פומבי- מנהלן בית ספר27/04/2017בתוקף
13.17
מכרז פומבי- קצין/ת ביקור סדיר27/04/2017בתוקף
12.17
מכרז פומבי- פקחים/ות מסייעים/ות27/04/2017בתוקף
11.17
מכרז פומבי- פקחים/ות27/04/2017בתוקף
8.17
מכרז- קבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם (פרסום חוזר)05/04/2017בתוקף
מכרז ספק יחיד- רכב CAR2GO 05/04/2017בתוקף
4.17
מכרז פומבי- איסוף בקבוקי משקה וריקון מכלים 29/03/2017בתוקף
1.17
קצין/ה ביקור סדיר26/01/2017בתוקף
25.16
מכרז פומבי מס' 25/16- מנהל/ת מחלקת קליטה10/01/2017בתוקף
רישום בקובץ ספקים וקבלנים של עיריית קריית מוצקין לשנת 2017-201808/01/2017בתוקף
8.16
מכרז פומבי מס' 08/2016 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון בשכונת כורדני - מסמך הבהרות מס' 319/12/2016בתוקף
8.16
עבודות פיתוח, תשתיות שונות ,כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון ,בשכונת כורדני08/12/2016בתוקף
8.16
סיכום מפגש מציעים מיום 21/11/16, בעיריית קרית מוצקין-מכרז פומבי מס' 08/2016 לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון, בשכונת כורדני, קרית מוצקין.08/12/2016בתוקף
24.16
מכרז פומבי- גזבר הרשות המקומית08/12/2016בתוקף
8.16
ביצוע עבודות פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון בשכונת כורדני- מפגש מציעים מס' 208/12/2016בתוקף
8.16
ביצוע עבודות פיתוח,תשתיות שונות,כבישים,מדרכות,בניה,ניקוז,תאורה וגינון בשכונת כורדני- מסמך הבהרות08/12/2016בתוקף
8.16
לביצוע עבודות פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון,בשכונת כורדני- מפגש מציעים 3 08/12/2016בתוקף
8.16
ביצוע עבודות פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בנייה, ניקוז, תאורה וגינון בשכונת כורדני- מסמך הבהרות מס' 208/12/2016בתוקף
8.16
ביצוע עבודות פיתוח, תשתיות שונות, כבישים, מדרכות, בניה, ניקוז, תאורה וגינון בשכונת כורדני- הודעה על דחיית מועד להגשת הצעות למכרז08/12/2016בתוקף
5.16
אספקה, התקנה ושירות של מערכת ניהול ובקרת חניונים- חניון בית העירייה קריית מוצקין06/12/2016בתוקף
5.16
אספקה, התקנה ושרות של מערכת ניהול ובקרת חניונים- חניון בית העירייה קריית מוצקין- ההצעה ונספחיה06/12/2016בתוקף
5.16
אספקה, התקנה ושרות של מערכת ניהול ובקרת חניונים- חניון בית העירייה קריית מוצקין- טופס ההצעה המקצועית06/12/2016בתוקף
5.16
אספקה, התקנה ושרות של מערכת ניהול ובקרת חניונים- חניון בית העירייה קריית מוצקין- חוזה ונספחיו+ מפרט טכני06/12/2016בתוקף
5.16
אספקה, התקנה ושירות של מערכת ניהול ובקרת חניונים, חניון בית העירייה-קריית מוצקין- סיכום מפגש מציעים 06/12/2016בתוקף
5.16
אספקה, התקנה ושירות של מערכת ניהול בקרת חניונים, חניון בית העירייה-קריית מוצקין-מסמך הבהרות מס' 106/12/2016בתוקף
22.16
מכרז פומבי 22/16 - פקחים/ות מסייעים/ות29/09/2016בתוקף
18.16
מכרז 18/16- פקח08/09/2016בתוקף
19.16
מכרז 19/16- מדריכי מוגנות לבתי ספר במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות08/09/2016בתוקף
20.16
מכרז 20/16- חשמלאי מוסמך08/09/2016בתוקף
דרושים- עובד כללי למחלקת אחזקה08/09/2016בתוקף
4.16
מכרז להשכרת שטח קומת קרקע בית מכבי- החברה הכלכלית17/07/2016בתוקף
12.16
רכז מד"צים רשותי26/05/2016בתוקף
1.16
בקשה לקבלת מידע (RFI) זכות שכירות ושימוש בשטח בקומת הקרקע "בבית מכבי"החברה הכלכלית לקריית מוצקין בע"מ19/05/2016בתוקף
קול קורא - איתור מועמדים לכהונה כנציגים מקרב הציבור- חברה כלכלית 31/03/2016בתוקף
שאלון למילוי למועמדים לדריקטוריון - החברה הכלכלית 31/03/2016בתוקף
916
פקח מסייע27/03/2016בתוקף
1,016
מכרז לפקחים27/03/2016בתוקף
6.16
מכרז פומבי- קצינת ביקור סדיר07/02/2016בתוקף
5.16
מכרז פומבי- מנהל התנדבות רשותי07/02/2016בתוקף
26.17
תוצאות מכרז 26/17 לבנייה, אספקה, הובלה והצבת כיתות יבילות בביה"ס "אחדות" בתוקף
27.17
תוצאות מכרז 27/17 להריסת מבנים בביה"ס "אחדות" בתוקף
25.17
מכרז פומבי- עבודות אחזקת מערכות חשמל וביצוע עבודות חשמל במוסדות ציבור16/08/2017פג תוקף
5.17
קבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם 01/03/2017פג תוקף
3.17
מנהל/ת מחלקת אירועים והפקות 02/02/2017פג תוקף
2.17
רכז/ת לקהילה האתיופית26/01/2017פג תוקף
4.16
מכרז לקבלת שירותי ריסוק ופינוי גזם בקריית מוצקין17/02/2016פג תוקף
7.15
מכרז לאספקת שירותים למערך החנייה- אכיפת גבייה, מסופונים ומדחנים27/01/2016פג תוקף
18.15
מכרז התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב27/01/2016פג תוקף
161
מכרז 1/16 לרכישת זכויות במקרקעי העירייה -גן העצמאות 827/01/2016פג תוקף
2
עדכון למכרז בן גוריון והארכת תאריך ההגשה17/01/2016פג תוקף
2
טיילת בן גוריון- פרוטוקול מפגשי מציעים ומסמכי הבהרות17/01/2016פג תוקף
20
הודעה לרכישת זכויות במקרקעי העירייה גרושקביץ30/12/2015פג תוקף
17
מרכז למתן שירותי חלוקת דואר30/12/2015פג תוקף
20.15
מכרז 20 זכויות מקרקעין הרב קוק30/12/2015פג תוקף
19
הודעה לרכישת זכויות בדירות דצמבר 201523/12/2015פג תוקף
2
מכרז טיילת בן גוריון- תנאי המכרז17/12/2015פג תוקף
2
מכרז טיילת בן גוריון- הצעה ונספחיה17/12/2015פג תוקף
2
מכרז טיילת בן גוריון- חוזה הזיכיון17/12/2015פג תוקף
2
טיילת בן גוריון - הדמיה17/12/2015פג תוקף
2
טיילת בן גוריון- תשריט עפי תבע17/12/2015פג תוקף
16
מזכירת אגף החינוך06/12/2015פג תוקף
הודעה לרכישת זכויות במקרקעי העירייה - מכרז נובמבר 201518/11/2015פג תוקף
1,315
דירת מגורים - החשמונאים 27 קריית מוצקין26/08/2015פג תוקף
1,315
דירת מגורים - גן העצמאות 8 קריית מוצקין26/08/2015פג תוקף
1.2015
הליך תחרותי לבחירת אדריכל לתכנון טיילת בן גוריון 12/07/2015פג תוקף
8.15
מכרז לפינוי קרקע כורדני10/06/2015פג תוקף
915
מכרז הרב קוק 62 27/05/2015פג תוקף
915
מכרז גרושקביץ' 15 27/05/2015פג תוקף
10.15
מכרז פומבי למנהלן בית ספר21/05/2015פג תוקף
11.15
מכרז למנהל/ת חשבונות 21/05/2015פג תוקף
הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2015 28/03/2015פג תוקף
20.14
מכרז פומבי מס' 20/14 לאספקת שירותי גביה 28/01/2015פג תוקף
19.14
איסוף בקבוקי משקה וריקון המיכלים24/12/2014פג תוקף
1,114
מכרז פומבי - פקחים 26/06/2014פג תוקף
814
מכרז לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת של גנים ציבוריים בתחום קריית מוצקין25/06/2014פג תוקף
14.13
מכרז לביצוע עבודות חפירה, בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת במתחם 'כורדאני'05/03/2014פג תוקף
4.14
מדריכי נוער/ספורט לתוכנית "עיר ללא אלימות" 20/02/2014פג תוקף
5.14
מדריכי מוגנות לבתי ספר במסגרת תוכנית "עיר ללא אלימות"20/02/2014פג תוקף
14.13
הודעה בעניין מכרז לפינוי 15/01/2014פג תוקף
14.13
עבודות חפירה, בדיקה ופינוי קרקע מזוהמת במתחם 'כורדאני'26/12/2013פג תוקף
15
מכרז פומבי - רכז נוער ומדצים 05/12/2013פג תוקף
1 - 100 הבא