הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יעדים ומדדים לפי מחלקות ושירותים

​חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות לפי תפקידים: גזבר, יועץ משפטי, מנכ"ל , מהנדס העיר, מבקר

יעדים ומדדים לפי מחלקות ושירותים