הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 והתקנות, התשנ"ט - 1999, מחייבים רשות ציבורית לשקיפות ולמסירת מידע באשר לפעילותה של רשות ציבורית.

על פי הוראות חוק חופש המידע על רשות ציבורית לפרסם מדי שנה דין וחשבון שנתי.
תקנות חוק חופש המידע מורות על מתכונת הדו"ח ודרך פרסומו.

הדו"ח השנתי כולל:
  • מבוא ורקע כללי 
  • דיווח הממונה על הפעלת החוק 
  • מועצת העיר 
  • ישיבות מועצת העיר 
  • יחידות העירייה ודרכי התקשרות עימן 
  • מלגות ו- תמיכות 
  • תקציב 
קישור למכרזמסנן
  
דיווח הממונה לשנת 20192019
חופש המידע- דיווח הממונה לשנת 20182018
חופש המידע- דיווח הממונה לשנת 20172017
חופש המידע - דיווח ממונה 20162016
דין וחשבון חופש המידע 20152015
דין וחשבון חופש המידע 20142014
דין וחשבון חופש המידע 20132013

הממונה על חופש המידע 

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998- , נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. 

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.
  
בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21- יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות ציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו. 

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא בנוסף באתר היחידה לחופש המידע

אגרות : 
  1. אגרת בקשה לקבלת מידע (תקנה 1) -20 ש"ח 
  2. אגרת טיפול (תקנה 2) - 30 ש"ח 
  3. אגרת הפקה (תקנה 3א') -0.2 ש"ח לכל עמוד צילום 
סכום מקסימלי בגין בקשה לטיפול הינו 266 ש"ח

ניגוד עניינים של נבחרי ציבור

 

​הממונה על יישום חופש המידע - גב' מיכל טוביה

טלפון : 04-8780198, פקס : 04-9874464, 
דואר אלקטרוני : pniot@motzkin.org​
כתובת : שדרות בן גוריון 80, קריית מוצקין
 

טפסים רלוונטים

שם השירותמסנן
בקשה לקבלת מידע לאתר העירוני
הצהרת נגישות
חוק חופש המידע