rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
16/10/2017

חירום ובטחון

טלפונים לשעת חירום
כאן תמצאו את רשימת הטלפונים החשובים ביותר לעתות חירום על רקע פלילי, רפואי, כיבוי אש, הגנה אזרחית ומלחמה.
מקלטים בעיר
כאן תמצאו את רשימת המקלטים הציבוריים ומאפייניהם הפרוסים ברחבי העיר קריית מוצקין
מל"ח מהו?
הרשות המקומית אחראית לבצע בשעת חירום את כל הפעולות הדרושות להבטחת האספקה  והשירותים החיוניים לאוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי.
התנדבות
למתנדבים העירוניים תפקיד חשוב בזמני שיגרה וחירום. בואו לבדוק היכן אתם יכולים לתרום מעצמכם.
ערכות מגן
העירייה ופיקוד העורף מפרסמים מעת לעת על פתיחת תחנה מקומית לחלוקה ורענון של ערכות המגן.
רעידת אדמה
היערכות מוקדמת של האזרחים לקראת רעידת אדמה והתנהגות נכונה בעת התרחשותה הצילו חיים רבים ומזערו את הנזק לרכוש.
הנחיות להכנת מרחב מוגן
כחלק מההכנות לשעת חירום ובמסגרת הכנת הבית, חשוב מאוד לקבוע מראש מרחב או חדר מוגן בבית. כאן תלמדו כיצד.