rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
20/06/2017
תקציב 2015.pdfתקציב 2015motzkin
תקציב 2014.pdfתקציב 2014motzkin
תקציב לשנת 2013.pdfתקציב לשנת 2013motzkin
תקציב לשנת 2012.pdfתקציב לשנת 2012motzkin
תקציב לשנת 2011.pdfתקציב לשנת 2011motzkin
תקציב לשנת 2010.pdfתקציב לשנת 2010limor

תקציב העירייה

הרחב/כווץ שנה : 2010 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2011 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2012 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2013 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2014 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2015 ‏(1)