rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
תקציב 2015.pdfתקציב 2015motzkin
תקציב 2014.pdfתקציב 2014motzkin
תקציב לשנת 2013.pdfתקציב לשנת 2013motzkin
תקציב לשנת 2012.pdfתקציב לשנת 2012motzkin
תקציב לשנת 2011.pdfתקציב לשנת 2011motzkin
תקציב לשנת 2010.pdfתקציב לשנת 2010limor

תקציב העירייה

הרחב/כווץ שנה : 2010 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2011 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2012 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2013 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2014 ‏(1)
הרחב/כווץ שנה : 2015 ‏(1)