הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

חוקי עזר עירוניים

קישור לתקנה/חוק עזרמסנן
אגרת ביוב 1975
אגרת תעודת אישור 1976
איסור החזקת בעלי חיים 1984
אספקת מים 1966
ביוב 1963
ביעור קוצים 1958
בעלי חיים 2001
הגנה על הצומח 1958
הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון 1977
הדברת מזיקים 1974
החזקת יונים ועופות 1957
החזקת מקלטים
הסדרת שמירה 1978
הסדרת שמירה 2007
הצמדה למדד 1984
הריסת מבנים מסוכנים 1965
חזיר ובשר חזיר 1955
חזיתות בתים 1958
חניה 1991
מודעות ושלטים 1995
מניעת רעש 1985
מפגעי תברואה 1958
ניקוי מגרשים חצרות וכניסות לבניינים 1963
ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית
סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים
סלילת רחובות 2009
עגלות 1966
עצים מסוכנים 1977
פינוי אשפה פסולת וזבל 1988
פינוי חפצים מיושנים 1985
1 - 30הבא

הצהרת נגישות
חוקי עזר עירוניים