rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני בעירייה


שעות קבלת קהל וטלפונים בעירייה

מרכזייה : 04-8780222
מוקד עירוני 107 – מענה 24 שעות ביממה.

לשכת ראש העיר:
טל. 04-8780202
פקס. 04-8780275
מענה טלפוני בין השעות : 7:30-15:00
קבלת קהל: בתיאום מראש.

אגף הגביה:
שעות מענה טלפוני של מוקד התשלומים בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 20:00. וביום ו' בין 08:00 עד 13:00.
טלפון מוקד התשלומים : 04-8780222 בשלוחה 2.
פקס. 04-8780277

קבלת קהל באגף הגבייה
בנושאים שאינם קשורים לביצוע תשלום בפועל ניתן להגיע בזמן שעות קבלת קהל בימים א',ב',ג',ה'
בין השעות 8:00-12:30.
יום ד' : אחה"צ בלבד – 16:00-18:30

אגף חינוך:
טל. 04-8780121
פקס. 04-8780285
קבלת קהל (בתיאום מראש) - ימים א', ב', ג' , ה'  : 7:30-15:00
יום ד' – 7:30-13:00
16:00-18:30

מחלקת רווחה:
טל. 04-8780213
פגישות עם עובדות סוציאליות וקבלת קהל : בתיאום מראש בלבד.
המחלקה פועלת בימים:
ימים א', ב', ג' , ה'  : 8:00-15:30
יום ד' – 8:00-13:00
16:00-19:00

אגף הנדסה:
טל. 04-8780245
קבלת קהל ומענה טלפוני:
ימים א', ב', ג' , ה'  : 8:00-15:00
יום ד' – 8:00-13:00
16:00-19:00 

אגף התקשוב, הדוברות ויחסי-הציבור והממונה על חופש המידע:
טל. 04-8780115
פקס. 153-4-8780134
דואר אלקטרוני : tedi@motzkin.co.il
פגישות תושבים עם מנהל האגף וממונה חופש המידע  – בתיאום מראש, טלפונית.
כתובת למשלוח דואר : הממונה על חופש המידע, אגף תד"י, שדרות משה גושן 92, קריית מוצקין.

חזות העיר:
טל. 04-8780133
פקס. 04-8712296
פגישות תושבים עם מנהל האגף  – בתיאום מראש, טלפונית.
רישוי עסקים: א'-ה' 9:00-11:00
שילוט עסקים: א'-ה''- 9:00-11:00

פיקוח עירוני:

שעות קבלת קהל: ימים א,ב,ג,ה 08.00-12.00

יום ד'-קבלת קהל 16.00-18.30

מענה טלפוני בין השעות: 13.00-15.00 ימים א,ב,ג,ה

טל.04-8780238
פקס. 04-8780102
פקס חליפי בשעות אחה"צ ובסופי שבוע : 04-8712296

תרבות הדיור:
טל. 04-8780130
א', ב', ג' : 8:00-12:15
ד' – 16:00-17:30

משרד הפנים:
טל. 04-8716876
כתובת- מתנ"ס גושן פינת קק"ל
קבלת קהל. א',ב',ג',ה'- 8:00-12:00
ב' + ד' – 16:00-18:00

פניות הציבור:
טל. 04-8780202
פקס. 04-8780275
דואר אלקטרוני : pniot@motzkin.org

תלונות הציבור:
טל. 04-8780115
פקס. 153-4-8780134
דואר אלקטרוני : tedi@motzkin.co.il