rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
01/01/2015

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני בעירייה


שעות קבלת קהל וטלפונים בעירייה

מרכזייה : 04-8780222
מוקד עירוני 107 – מענה 24 שעות ביממה.

לשכת ראש העיר:
טל. 04-8780202
פקס. 04-8780275
מענה טלפוני בין השעות : 7:30-15:00
קבלת קהל: בתיאום מראש.

אגף הגביה:
שעות מענה טלפוני של מוקד התשלומים בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 20:00. וביום ו' בין 08:00 עד 13:00.
טלפון מוקד התשלומים : 04-8780222 בשלוחה 2.
פקס. 04-8780277

קבלת קהל באגף הגבייה
בנושאים שאינם קשורים לביצוע תשלום בפועל ניתן להגיע בזמן שעות קבלת קהל בימים א',ב',ג',ה'
בין השעות 8:00-12:30.
יום ד' : אחה"צ בלבד – 16:00-18:30

אגף חינוך:
טל. 04-8780121
פקס. 04-8780285
קבלת קהל (בתיאום מראש) - ימים א', ב', ג' , ה'  : 7:30-15:00
יום ד' – 7:30-13:00
16:00-18:30

מחלקת רווחה:
טל. 04-8780213
פגישות עם עובדות סוציאליות וקבלת קהל : בתיאום מראש בלבד.
המחלקה פועלת בימים:
ימים א', ב', ג' , ה'  : 8:00-15:30
יום ד' – 8:00-13:00
16:00-19:00

אגף הנדסה:
טל. 04-8780245
קבלת קהל ומענה טלפוני:
ימים א', ב', ג' , ה'  : 8:00-15:00
יום ד' – 8:00-13:00
16:00-19:00 

אגף התקשוב, הדוברות ויחסי-הציבור והממונה על חופש המידע:
טל. 04-8780115
פקס. 153-4-8780134
דואר אלקטרוני : tedi@motzkin.co.il
פגישות תושבים עם מנהל האגף וממונה חופש המידע  – בתיאום מראש, טלפונית.
כתובת למשלוח דואר : הממונה על חופש המידע, אגף תד"י, שדרות משה גושן 92, קריית מוצקין.

חזות העיר:
טל. 04-8780133
פקס. 04-8712296
פגישות תושבים עם מנהל האגף  – בתיאום מראש, טלפונית.
רישוי עסקים: א'-ה' 9:00-11:00
שילוט עסקים: א'-ה''- 9:00-11:00

פיקוח עירוני:

שעות קבלת קהל: ימים א,ב,ג,ה 08.00-12.00

יום ד'-קבלת קהל 16.00-18.30

מענה טלפוני בין השעות: 13.00-15.00 ימים א,ב,ג,ה

טל.04-8780238
פקס. 04-8780102
פקס חליפי בשעות אחה"צ ובסופי שבוע : 04-8712296

תרבות הדיור:
טל. 04-8780130
א', ב', ג' : 8:00-12:15
ד' – 16:00-17:30

משרד הפנים:
טל. 04-8716876
כתובת- מתנ"ס גושן פינת קק"ל
קבלת קהל. א',ב',ג',ה'- 8:00-12:00
ב' + ד' – 16:00-18:00

פניות הציבור:
טל. 04-8780202
פקס. 04-8780275
דואר אלקטרוני : pniot@motzkin.org

תלונות הציבור:
טל. 04-8780115
פקס. 153-4-8780134
דואר אלקטרוני : tedi@motzkin.co.il