rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

תשלומים

תשלומי ארנונה
ניתן לחסוך זמן וטרחה באמצעות תשלום חשבון הארנונה מכאן!
תשלומי מים וביוב
תחום המים והביוב בעיר הינם בתחום אחריות תאגיד "פלגי מוצקין". לפניכם הקישור לאתר התאגיד לצורך מידע וביצוע תשלומים.
תשלום אגרת שילוט לוחות מודעות
לתשלום אגרת שילוט לבית העסק.
תשלום דוחות חניה

> לתשלום דו"ח חניה - לחץ כאן
> לתשלום דו"ח חניה - התראה  - לחץ כאן

תשלום אגרת אשפה
תשלום דו"חות פיקוח