rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

תרבות תורנית

המדור לתרבות תורנית שם לו למטרת על להביא בפני הציבור בקרית-מוצקין על כל גווניו את מורשת היהדות ותרבותה.

הפעילויות נעשות בדרכים שונות ומגוונות:

 • הרצאות חד – פעמיות.
 • סדרת הרצאות.
 • שעורים.
 • מסיבות-חג.
 • חידונים הקשורים לתרבות עם ישראל.
 • אירועים מיוחדים.
 • יעוץ בנושאים הרלוונטיים למדור.
 • פעילויות בבית הספר ובגנים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
 • חודש מורשת ישראל שבו מרכזים תוכניות מיוחדות.
 • שיתוף פעולה עם מרכז משמעו"ת (מסורת, שואה, מורשת, ערכים ותקומה).

פירוט הפעולות

א. חוגים קבועים

תוכנית "מפגשים", הרצאות ופגישה אישית עם אישיות יהודית בימי ראשון ורביעי במתנ"ס גושן בין השעות 21.45 – 19.00.
תוכנית "בראשית", מחשבת ישראל ביום שני במתנ"ס גושן בין השעות 21.30 – 20.00.
הרצאות בנושא תפילה, תנ"ך ומחשבת ישראל ימי ג' (אחת לשבועיים) במתנ"ס גושן בין השעות 20.30 – 17.00 .
           
ב. מורשת עם ישראל עולים חדשים (תנ"ך, חגים, היסטוריה, ספרות ושפה)

 • במועדון הוטראנים, בימי שני, שלישי, רביעי וחמישי (10 ש"ש)
 • במועדון בית הפומ"ז ימי ראשון ורביעי בין השעות 20.30 – 16.00
 • סיורים ולמודים באתרים היסטוריים בארץ-ישראל
 • "אורות זבולון" שד' גושן (בנין הנוער הצמוד לביהכנ"ס המרכזי).
 • מתנ"ס גושן רח' קק"ל ע"י המזרקה שד' גושן.
 • בית בנות שרות לאומי רח' ברק 20.
 • ספריה תורנית סמטת גלעד (גן פולה בן-גוריון) בהקמה.

ג. הרצאות

 • לקראת חגים ומועדים.
 • נושאים מזדמנים לפי הרלוונטיות של האירועים.

ד. ימים מיוחדים בשנה

 • יום עצמאות שירה בצוותא על שולחנות ערוכים.
 • טקס יום ירושלים/חידון.
 • טקסי ימי זיכרון יום הקדיש הכללי ויום השואה והגבורה.

ה. בתי ספר

 • תשמישי קדושה לבתי הספר.
 • הרצאות מיוחדות.

ו. מרכז משמע"ות

 • צוות הגוי, השתתפות בתוכן ובפעילויות שוטפות.
 • עזרה לבנות שרות-לאומי ומורות חיילות.