rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

קונסבטוריון

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה פועל כעמותה עצמאית בתמיכת עיריית קריית מוצקין ובפיקוח משרד החינוך. מצטרפים למוסד מדי שנה כ-250 תלמידים חדשים למסלול לימודים הנמשך בין 9 ל-10 שנים.
בוגרי הקונסרבטוריון נבחנים במבחני בגרות רשמיים ורושמים הישגים גבוהים מן הממוצע הארצי והמקומי. שמו ומעמדו של הקונסרבטוריון העירוני יצא למרחוק ובמספר פעמים הופעות של תלמידיו ובוגריו
הועברו במשדרים מיוחדים של תחנות רדיו ארציות ובכללם רשת ג' של קול ישראל וגלי-צה"ל.

מנהל הקונסרבטוריון : יוני שמעוני
טלפון : 04-8709878

כתובת : רח' יגאל אלון 4 קריית מוצקין 26116


לשירותכם החוברת החדשה של הקונסרבטוריון-
חוברת קונסרבטוריון דיגיטלית.pdf