rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
16/10/2017

בתי כנסת ומקוואות

המועצה הדתית
פועלת תחנת הנהגת שני רבנים ראשיים ומעניקה שירותי פיקוח כשרות, תעודות נישואין וכדומה. שירותי הקבורה מוענקים ע"י עמותת ה"חברה קדישא".
בתי כנסת ומקוואות
בקריית מוצקין פועלים 21 בתי כנסת של העדות השונות, ולרשות הציבור המעוניין עומדים שני מקוואות טהרה. הרשימה לפניכם.