rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
16/10/2017

איכות הסביבה וחזות העיר

אגף חזות העיר
אגף חזות העיר הינו המוקד הארגוני של כלל המחלקות והיחידות האמונות על ניקיון, תחזוקה ונראות המרחב העירוני בקריית מוצקין.
פיקוח עירוני
הפיקוח העירוני משמש כמעין נקודת משטרה עירונית האוכפת את חוקי העזר העירונים למען שמירה על הסדר ועל ידי כך ליצור איכות חיים לרווחת התושבים בעיר.
תברואה
מחלקת התברואה העירונית אמונה על ניקיון רחובות העיר והמתחמים הציבוריים העירוניים.
גינון
מחלקת הגינון אחראים על יישום מדיניות "העיר הירוקה" שהנהיג ראש העיר ואמונה על הפיכת המרחבים הציבוריים לירוקים.
אחזקה
מחלקת האחזקה אמונה על מתן שירותי תחזוקה של ציוד עירוני הפרוס בתחום הציבורי בעיר.
תרבות הדיור
האגודה לתרבות הדיור מסייעת ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים, חותרת להעמקת התודעה לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו ומעניקה סיוע מקצועי.
איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה
איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה מאגד 9 רשויות מקומיות ואמון על ניטור זיהום אוויר, חומרים מסוכנים וקרינה, פיקוח על התעשייה וכן אחראי על תכנון סביבתי.