rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

מרכז פסג"ה

מרכז פסג"ה קריית מוצקין נושא באחריות כוללת להתפתחותם ולקידומם המקצועי של עובדי הוראה באזור הקריות . הפיתוח המקצועי נעשה לכל אורך שנות הקריירה המקצועית על פי תחומי דעת, תפקיד ארגוני-מערכתי ובמגוון מסגרות למידה. המרכז נותן מענה מקצועי איכותי בהלימה לצורכי השטח ובהם: מוסדות החינוך, דגשי הרשויות המקומיות, קדימויות המחוז והדגלים החינוכיים של משרד החינוך תוך תיאום בין כל הגורמים, ואיגום מרבי של כל המשאבים.

במרכז שמים דגש על:
קידום מקצועי יישומי ואישי, פיתוח מנהיגות חינוכית, למידת עמיתים, העצמה התחדשות וצמיחה. מרכז פסג"ה קרית מוצקין משמש גם בית-לעובדי הוראה ומקום מפגש לימודי מקצועי שמטרתו: טיפוח, פיתוח, העשרה, ליווי, הכשרה וקידום עובדי ההוראה באזור.

כתובת: מרכז פסג"ה רחוב שפרינצק 13 קרית מוצקין
טלפון: 04-8700691
פקס: 04-8732846
מען למכתבים: ת.ד 14 עיריית קריית מוצקין
דוא"ל :  pisga@pisgam.org.il
כתובת אתר האינטרנט של מרכז הפסג"ה:   http://www.pisgam.org.il