rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

מלגות לסטודנטים

 קריית מוצקין משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירים וצעירות להמשיך בלימודים אקדמאים. כאן מפורטים הקריטריונים וההוראות לבקשת מלגה. 

קריית מוצקין משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירים וצעירות להמשיך בלימודים אקדמאים. לרשות תושבי העיר המתגוררים בקרייה 5 שנים לפחות ואשר לומדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה האפשרות להגיש בקשה למלגה בכפוף להוראות והנחיות המפורטות בטופס הבקשה.

לפרטים נוספים בנושא מלגות ניתן לפנות ללשכת ראש העיר בטלפון:  04-8780200.  

טופס בקשה למלגת לימודים 2017.