rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

חינוך והשכלה

תפיסת החינוך וההשכלה העירונית
"דרך ארץ" והתורה עצמה מהווים את המסד לתפיסת החינוך וההשכלה של קריית מוצקין המעודדת מצוינות לצד מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
מרכז להב"ה
יחידה במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל הפועלת לצמצום הפער הדיגיטאלי ומתן הזדמנות שווה לקבוצות הגיל השונות באוכלוסייה החל מהגיל הרך ועד 120
מרכז משמעו"ת
מרכזיהעשרה והשכלה מקומיים המהווים מעטפת חינוכית משלימה למערך החינוך הפורמלי העירוני.
מרכז פסגה
המרכז נושא באחריות כוללת להתפתחותם ולקידומם המקצועי של עובדי הוראה באזור הקריות
עמותת "עמך"
עמותת “עמך” פועלת על מנת לספק טיפול מקצועי ותמיכה רגשית וחברתית לניצולי שואה ובני משפחותיהם המאפשרת להתמודד בהצלחה עם אירועי חיים שונים ולבנות חיים
שירות פסיכולוגי חינוכי
פועל לצד מערכת החינוך העירונית במטרה למצות במידת האפשר את המשאבים האנושיים והנפשיים של כל הלומדים בה.
היחידה לקידום נוער
פועלת לצמצום ומניעת תופעת הנשירה ממוסדות החינוך העירוניים תוך שיתוף פעולה עם גורמי סמך מקומיים וארציים ועם משטרת ישראל.
היחידה לטיפול בפרט
פועלת לצידה של היחידה לקידום נוער במטרה לסייע לתלמידים שנשרו ממוסדות החינוך העירוניים או לגבי אלה שקיים חשש כי ינשרו מהם.
סל תרבות
תכנית ארצית המקדמת חינוך לאמנות בקרב תלמידי מערכת החינוך העירונית הפורמלית.
רישום למוסדות חינוך
כאן תוכלו לרשום את ילדיהם לגני הילדים של קריית מוצקין במועדים שנקבעו והתפרסמו על-ידי העירייה.
מלגות לסטודנטים
עיריית קריית מוצקין מסייעת לסטודנטים תושבי העיר הלומדים לתארים המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. כאן תוכלו להוריד טופס בקשה למלגה.
יחידת הנוער העירונית
מורכבת מנציגי כל תנועות וארגוני הנוער ומהמועצות הבית ספריות. מטרתה יצירת קבוצת מנהיגות מצומצמת על מנת לדאוג לרווחת הנוער בעיר ולמען הקהילה.