rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
מוקד עירוני
טפסים
ארנונה
קבלת קהל
תשלומים
חינוך והשכלה
רישוי עסקים
12/11/2017
עיריית קריית מוצקין מודיעה בזאת למוסדות ציבור המבקשים תמיכה לשנת 2018 להגיש את הבקשה, לא יאוחר מיום 15.3.2018 בשעה 12:00 ההנחיות והטפסים הנדרשים למילוי הבקשה לתמיכה מופיעים בלשונית "העירייה"- "תמיכות"