rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
מוקד עירוני
טפסים
ארנונה
קבלת קהל
תשלומים
חינוך והשכלה
רישוי עסקים
20/06/2017
שר האנרגיה יובל שטייניץ בא היום לפגישה עם ראש עיריית קריית מוצקין חיים צורי. שטייניץ סיפר על ההישגים של מתווה הגז, חיבור מפעלים לגז טבעי, פיתוח משק החשמל והמים ועוד. השניים שוחחו על נושאים נוספים בתחום אחריות משרדו, ובהם הקצבות מים לרשות והתייעלות אנרגטית. מוקדם יותר השבוע באה ח״כ שרן השכל מהליכוד לקריית מוצקין ונפגשה עם ראש העיר צורי, מ"מ וסגן ראש העיר מנשה צורף והיועץ