rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
14/01/2018
12/11/2017

כותרת ראשית

כותרת משנית

תאריך עדכון

תאריך למיון

תאריך סגירה

חישוב תאריך סגירה

מחבר

קטגוריה

קישור לקובץ

תיאור

מיקום

סרט

תמונה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

תמיכות לשנת 2018

תאריך עדכון: 12/11/2017
קישור לקובץ:הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2018.pdf
עיריית קריית מוצקין מודיעה בזאת למוסדות ציבור המבקשים תמיכה לשנת 2018 להגיש את הבקשה, לא יאוחר מיום 15.3.2018 בשעה 12:00
ההנחיות והטפסים הנדרשים למילוי הבקשה לתמיכה מופיעים בלשונית "העירייה"- "תמיכות"