rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

כותרת ראשית

כותרת משנית

תאריך עדכון

תאריך למיון

תאריך סגירה

חישוב תאריך סגירה

מחבר

קטגוריה

קישור לקובץ

תיאור

מיקום

סרט

תמונה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

שווה להיות סטודנט במוצקין! מלגה מוגדלת ע"ס 10,000 ש"ח*!

תאריך עדכון: 14/09/2017

עיריית קריית מוצקין בשיתוף מפעל הפיס ופרויקט פרח מזמינים אתכם הסטודנטים תושבי העיר להגיש מועמדות לקבלת מלגה בסך 10,000 ₪.

☆ על הסטודנטים לעמוד בתנאים הבאים:

א. לימודים לתואר אקדמאי (ראשון או שני) או לתעודת הוראה מוכרת במל"ג.

ב. התחייבות ל-6 שעות הדרכת פר"ח.

ג. התחייבות ל-114 שעות חונכות פר"ח עם תלמיד, ו- 10 שעות פעילות חברתית מטעם הרשות המקומית.

ד. חתימה על כתב התחייבות של פר"ח ומפעל הפיס.

☆ איך מגישים מועמדות...

יש להיכנס ללינק הבא ולהגיש בקשה ל*מלגת פרח המוגדלת* בקריית מוצקין: https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/registration

א. על הסטודנט/ית להציג אישור לימודים במוסד לימודים מוכר במל"ג.

ב. על הסטודנט/ית להציג אישור ניהול חשבון בנק.

ג. על הסטודנט/ית להציג צילום תעודת זהות המראה על תושבות מוצקינאית.

ד. על הסטודנט/ית לחתום על כתבי ההתחייבות ונספחים .

☆ חשוב לדעת...

* אין אפשרות לקבלת כפל מלגות.

* מס' המלגות הינו מוגבל.

* קבלת המלגות כפופה להתאמתם של הסטודנטים לפעילות פרח.