rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות

כותרת ראשית

כותרת משנית

תאריך עדכון

תאריך למיון

תאריך סגירה

חישוב תאריך סגירה

מחבר

קטגוריה

קישור לקובץ

תיאור

מיקום

סרט

תמונה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

אגרת האשפה הופחתה! עדכון לתושב

תאריך עדכון: 13/07/2017
אגרת האשפה הופחתה לסך של 75 ש"ח למגורים ו-40 ש"ח לעסקים בחיוב שנתי. *** לאור הנחיות משרד הפנים, החל מחודש יולי 2017 יונפק החיוב בגין אגרת אשפה בתשלום נפרד, ולא כשורה נוספת בשובר הארנונה. *** בעקבות ביטול אגרת כיבוי אש, שונה שמה ל"אגרת אשפה" והיא מיועדת לתיקון כלי אצירה והחלפתם ברחבי העיר.