rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
14/01/2018
12/11/2017

כותרת ראשית

כותרת משנית

תאריך עדכון

תאריך למיון

תאריך סגירה

חישוב תאריך סגירה

מחבר

קטגוריה

קישור לקובץ

תיאור

מיקום

סרט

תמונה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

אגרת האשפה הופחתה! עדכון לתושב

תאריך עדכון: 13/07/2017
אגרת האשפה הופחתה לסך של 75 ש"ח למגורים ו-40 ש"ח לעסקים בחיוב שנתי. *** לאור הנחיות משרד הפנים, החל מחודש יולי 2017 יונפק החיוב בגין אגרת אשפה בתשלום נפרד, ולא כשורה נוספת בשובר הארנונה. *** בעקבות ביטול אגרת כיבוי אש, שונה שמה ל"אגרת אשפה" והיא מיועדת לתיקון כלי אצירה והחלפתם ברחבי העיר.