rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

כותרת ראשית

כותרת משנית

תאריך עדכון

תאריך למיון

תאריך סגירה

חישוב תאריך סגירה

מחבר

קטגוריה

קישור לקובץ

תיאור

מיקום

סרט

תמונה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מסירת תעודת הזהות הביומטרית-ללא הגעה ללשכת רשות האוכלוסין

תאריך עדכון: 06/04/2017
קטגוריה:תקשוב דוברות ויחסי ציבור
קישור לקובץ:biometric_id_handling
1. במסגרת מכלול צעדים לשיפור השירות לציבור, אותם מובילה רשות האוכלוסין וההגירה, הוחלט על שינוי הליך סמירת תעודת הזהות הביומטרית במסגרתו לא יידרשו עוד מבקשי התעודה לחזור בשנית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה לקבלת התעודה. 2. במסגרת השינוי תישלח התעודה הביומטרית ביתו של המבקש ואם בידי הפונה תעודת זהות ישנה, זו תיגזר בשני קצותיה התחתונים ותודבק עליה מדבקה לציון תוקף חדש על התעודה (מקסימום שלושה חודשים). 3. התעודה הביומטרית צפויה להגיע לנמען בתוך עשרה ימי עבודה. תעודה זו תדרוש הליך הפעלה, אז תבוטל התעודה הקודמת באופן מחשובי במערכת. 4. מצורף בזאת עלון מפורט לגבי השינויים שבוצעו. כן ניתן לעיין בחומרי הסברה באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה