rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

כותרת ראשית

כותרת משנית

תאריך עדכון

תאריך למיון

תאריך סגירה

חישוב תאריך סגירה

מחבר

קטגוריה

קישור לקובץ

תיאור

מיקום

סרט

תמונה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

בשורה לתושבי נווה גנים: תחנת ניטור אוויר תוצב בשכונה

תאריך עדכון: 09/02/2017
תחנת ניטור אוויר תוצב בשכונת נווה גנים ויורחבו הפרמטרים שהיא תבדוק – כך סוכם השבוע בין ראש עיריית קריית מוצקין חיים צורי לאיגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, בתום סיור בשכונה. הסיור נערך בראשות הד"ר אלה ברלין, מרכזת משאבי אוויר באיגוד, לאחר תלונות רבות של תושבי השכונה הסובלים ממטרדי ריח. האיגוד נענה לבקשת צורי להציב את תחנת הניטור כבר בתוך שבועיים. תחנה זו מצטרפת לתחנות ניטור איכות אוויר נוספות שכבר פועלות בעיר. ראש עיריית קרית מוצקין חיים צורי הוביל את המהלך להצבת תחנת הניטור בנווה גנים בניסיון לקדם את הטיפול במטרדי הריח בחלקה הצפוני של העיר. יש לציין כי בחודשים האחרונים הוצבה תחנת דיגום מעל גג בית הספר בגין שבנווה גנים, ובקרוב יתקבלו תוצאות הבדיקות מהמשרד להגנת הסביבה. נוסף על כך, איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה החל בהפעלת מצלמה מעל בניין בקריית ביאליק לאיתור שריפות ולהגנה מפני שריפות. בחודש דצמבר קיים צורי דיון מיוחד עם אנשי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה בנושא מפגעי הריח בצפון מוצקין, וזאת בעקבות סקר ריחות שערכה חברת "גלית לאיכות הסביבה" בהזמנת עיריית קריית מוצקין על מנת לאפיין את הריח ומקורותיו. על פי הבדיקות, העריך הצוות כי מפעל קומפוסט 2000 במטה אשר ורפת קיבוץ כפר מסריק גרמו למטרדי הריח בשכונת נווה גנים. במהלך אותו דיון דרש צורי מאנשי המשרד לבצע פעולות אכיפה באזורים שאותם ציין הצוות, אך נענה כי אין די מפקחים לבצע את הפעולה. צורי איים כי ינקוט פעולה משפטית נגד המשרד להגנת הסביבה ונגד הגורמים המזהמים אם הנושא לא יטופל.