מוכנים לגנים ולכתות א?

תאריך: 07/01/2020

​אגף החינוך מכריז: אלו הימים בהם ניתן להרשם באתר ובמשרדי העירייה. לתשומת לבכם.