תודה לעובדי תאגיד המים

תאריך: 08/01/2020

​אנשי תאגיד המיים המיתולוגיים יוצאים לגמלאות. ראש העיר, חיים צורי הגיע בסוף השבוע יחד עם מאות מאנשי העירייה ותושבי העירלהפרד באירוע מכובד וראוי משוקה רייפר, מנהל אגף המים וגרגורי גיטלץ המהנדס הראשי. בהצלחה!