האגודה לתרבות הדיור מציעה לבתים להתחדש

תאריך: 08/05/2019

קול קורא לועדי בתים לשיפוץ מבנים.pdf

במסגרת קול קורא שיצא מטעם האגודה לתרבות הדיור משרד הבינוי והשיכון מעוניין לחדש את הסיוע במתן מענקים לשיפוצי מבנים. יש להגיש עד סוף חודש מאי. לתשומת לבכם.