הודעות מנהל הבחירות לעיריית קריית מוצקין

תאריך: 23/10/2018

הודעות חשובות לציבור הבוחרים לקראת הבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשו תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

מצורפים בזאת הקישורים למודעות: