הודעה בדבר בדיקת זכאות להצבעה ביום הבחירות ומיקום קלפי

תאריך: 23/10/2018

תושבים יקרים, בעקבות פניות רבות של תושבים שטרם קיבלו הודעה לבוחר ואי הבהירות בדבר הזכאות ומיקום הקלפי, מצורף בזאת קישור לאתר משרד הפנים לבדיקת הזכאות ומיקום הקלפי .

הבחירות תיערכנה ביום ג', כ"א בחשו תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

אתר משרד הפנים- בדיקת זכאות ומיקום קלפי