דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

תאריך: 02/10/2018

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות, לקראת הבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשו תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

 מידע אודות קלפיות למוגבלי ניידות