​הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בקריית מוצקין

תאריך: 23/08/2018

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בקריית מוצקין, לקראת לקראת הבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשו תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

מידע אודות הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים