הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לקרית מוצקין

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לקרית מוקין
תאריך: 30/07/2018

​דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשו תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.