טיפת חלב מידע לציבור

תאריך: 19/07/2020

​לאור התפשטות נגיף הקורונה הוחלט לעבוד בטיפת חלב על פי המתווה שפורסם עוד בחודש מאי ושמצורף כאן.

טיפת חלב בקורונה.pdf