תושבים חדשים במוצקין

תאריך: 13/05/2020

​על מנת לתת קליטה מיטבית של תושבים חדשים ניתן לפנות בכל שאלה ובקשה למנהלת פניות הציבור וקשרי קהילה, הגב' מיכל טוביה

לרשותכם מס' ערוצים -

טלפון: 04-8780198
פקס: 04-9874464
דואר אלקטרוני: pniot@motzkin.org

מטרת העל של היחידה לפניות הציבור היא שיפור השירות העירוני והידוק הקשר בין הרשות לתושבים. השירות מבוסס על עקרונות של מתן מענה מהיר ואיכותי, יעיל ואמין לפניות התושבים. שיתוף הפעולה המלא בין יחידות העירייה לבין המחלקה לפניות הציבור מהווה גורם מכריע להצלחה באיתור וטיפול בנושאים הטעונים שיפור, לעיתים אף לשינוי הנדרש כתוצאה ממצבים הנוצרים בשטח.