התו הסגול

תאריך: 26/04/2020

בעל/ת עסק נכבד/ה

בהמשך להנחיות שאושרו על ידי הממשלה ב-18.4, מצורף הסבר וכללים מרכזיים של "התו הסגול" לחנויות מסחר.

מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא.

הגשת הצהרה לעיריית קריית מוצקין ישירות למייל: pniot@motzkin.org

התו הסגול למסחר.pdf


בעלי עסקים יקרים, לאחר מילוי הטופס יש להוריד מכאן את הקובץ הבא ולהציבו בחזית החנות ו\או העסק. אנא הקפידו על הנחיה זו.

להורדה הקובץ : התו הסגול קובץ להורדה לחזית העסקים.pdf

הענפים שניתן להפעיל בכפוף לקבלת ״תו הסגול״ למסחר:

ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים, ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צעצועים ומשחקים), חפצי תרבות ופנאי, ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה וסנדלריה.

תהליך קבלת "התו הסגול״ למסחר:

חנויות אלה יידרשו להגיש לרשות הרישוי הצהרה של בעל העסק, כי הוא עומד בתנאים שנקבעו ובכפוף לכך יוכלו לפעול כלהלן:

  1. הגשת הצהרה חתומה לרשות המקומית - התו הסגול למסחר.pdf

  2. מינוי עובד אחראי קורנה, המפקח ואחראי על יישום ההוראות

  3. הקפדה על שמירת היגיינה לרבות חיטוי משטחים פנימיים

  4. הקפדה על מחיצה בדלפק העסק המונעת העברת רסס בין לקוח למוכר

  5. הקפדה על מרחק של שני מטרים בין 2 אנשים, סימון מקומות לעמידה בתורים ושילוט בנושא

  6. ויסות כניסה המבקרים  כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה,  בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר - לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

  7. חלה חובת לבישת מסכה  בהתאם לתקנות.

  8. המעסיק או מטעמו חייב לתשאל את הנכנסים לעסק את השאלות הבאות: האם אתה משתעל? האם חום גופך מעל 38 מעלות או היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? אסורה הכניסה למי שלא השיב בשלילה על כל השאלות.

  9. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני, ככול האפשר. אסורה כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות ומעלה.

עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור.
הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות. 

 *נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס. 

*ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף  עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות.

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

 

*המידע בדף זה נכון לתאריך 21.4.2020.

להנחיות הממשלה באתר משרד האוצר »

להנחיות הממשלה באתר משרד הפנים »