מידע לציבור -בנק ישראל

תאריך: 30/03/2020

​כל המידע לאזרחים בנוגע למשבר הקורונה בסוגיות הקשורות לבנקים:

לחצו- https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Pages/COVID19VIRUS.aspx