הודעה לציבור הבוחרים- בדיקת זכאות ומיקום הקלפי

תאריך: 23/10/2018

​תושבים יקרים, בעקבות פניות רבות של תושבים שטרם קיבלו הודעה לבוחר ואי הבהירות בדבר הזכאות ומיקום הקלפי, מצורף בזאת קישור לאתר משרד הפנים לבדיקת הזכאות ומיקום הקלפי.

אתר משרד הפנים- בדיקת זכאות ומיקום קלפי