ארכיון בית גרושקביץ בתמונות

בואו להכיר אותנו מקרוב

פרטי יצירת קשר

רח' ג​רושקביץ 18
04-8702792 (טלפקס-מנהלה), 04-8714482 (הדרכה)
ימים א'+ב'+ג': 08:00-16:00, ימים ב'+ד': 08:00-17:00
כל הביקורים בתיאום מראש​​

ארכיון ומוזיאון בית גרושקביץ על המפה