כיתות ה' ו' - אני פשוט אוהב אותך, עלון קרית מוצקין

​​מטרת הפעילות: 

חיזוק "גאוות היחידה" והגברת תחושת השייכות של התלמידים, לקרית מוצקין, אתריה, נופיה, מרכיביה האנושיים, תוך זיקה והקשרים להישגי מדינת ישראל. 

​הפעילות: 

  • הפקה משותפת של עלון\עיתון בית ספרי, בהוקרה לעיר קריית מוצקין, בסימן 70 שנה למדינת ישראל ו 84 שנה לקריה. 
  • הפעילות מתרחשת לאחר סיור בעקבות ראשונים וביקור במוזיאון, באמצעות הדמיה לפעילות במערכת עיתון, על ידי חלוקה לצוותי עבודה מוגדרים כגון: עורכים, כתבים, צלמים וכד', עד להפקת התוצר המוגמר.

משך הפעי​​לות: 

כארבע שעות – כולל ביקור במוזיאון.