rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017
מיקומי אנטנות סלולריות בשטח הרשות.pdfמיקומי אנטנות סלולריות בשטח הרשותshanibm
קומפוסט מפעל והגליל המערבי- דוח כספי לשנת 2016.pdfקומפוסט מפעל והגליל המערבי- דוח כספי לשנת 2016shanibm
דוח לתושב- תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016.pdfדוח לתושב- תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016shanibm
אגרת אשפה- הסדר בעסקים.pdfאגרת אשפה- הסדר בעסקיםshanibm
אגרת אשפה- הסדר מגורים.pdfאגרת אשפה- הסדר מגוריםshanibm
צו ארנונה לשנת 2018.pdfצו ארנונה לשנת 2018shanibm
זכאות להנחה בארנונה.pdfזכאות להנחה בארנונהshanibm
רישום בקובץ ספקים וקבלנים לשנת 2017-18.pdfרישום בקובץ ספקים וקבלנים לשנת 2017-18motzkin
הודעה בדבר מתן תוקף של פסד להסכם פשרה בתביעה ייצוגית 580-09-09 חזות בת שבע נגד עיריית קריית מוצקין.pdfהודעה בדבר מתן תוקף של פסד להסכם פשרה בתביעה ייצוגית 580-09-09 חזות בת שבע נגד עיריית קריית מוצקיןmichalGG
מכרז פומבי-פקח מסייע.pdfמכרז פומבי-פקח מסייעmichalGG
קובץ לדוגמה.pdfקובץ לדוגמהmichalGG
דרושים לעיריית קריית מוצקין.pdfדרושים לעיריית קריית מוצקיןmotzkin
מכרז פומבי-פקח-18-16 (1).pdfמכרז פומבי-פקח-18-16 (1)motzkin
מכרז פומבי-חשמלאי מוסמך.pdfמכרז פומבי-חשמלאי מוסמךmotzkin
מכרז פומבי 19-16-מדריכי מוגנות לבתי ספר במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות.pdfמכרז פומבי 19-16-מדריכי מוגנות לבתי ספר במסגרת תוכנית עיר ללא אלימותmotzkin
צו מיסים לשנת 2017.pdfצו מיסים לשנת 2017motzkin
מסמך הבהרות 4 13.7.2016.pdfמסמך הבהרות 4 13.7.2016motzkin
לפרסום מסמך הבהרות 3 12.7.2016 (1).pdfלפרסום מסמך הבהרות 3 12.7.2016 (1)motzkin
לפרסום מסמך הבהרות 2 12.7.2016.pdfלפרסום מסמך הבהרות 2 12.7.2016motzkin
העברת בעלות.docהעברת בעלותmotzkin
(פריטים נוספים...)

טפסים ומסמכים

הרחב/כווץ נושא‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה ומים ‏(7)
הרחב/כווץ נושא : וטרינר ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : חינוך והשכלה ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : חירום ובטחון ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : כללי ‏(60)
הרחב/כווץ נושא : עסקים - רישוי עסקים ‏(9)