rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
30/04/2017
רישום בקובץ ספקים וקבלנים לשנת 2017-18.pdfרישום בקובץ ספקים וקבלנים לשנת 2017-18motzkin
הודעה בדבר מתן תוקף של פסד להסכם פשרה בתביעה ייצוגית 580-09-09 חזות בת שבע נגד עיריית קריית מוצקין.pdfהודעה בדבר מתן תוקף של פסד להסכם פשרה בתביעה ייצוגית 580-09-09 חזות בת שבע נגד עיריית קריית מוצקיןmichalGG
מכרז פומבי-פקח מסייע.pdfמכרז פומבי-פקח מסייעmichalGG
קובץ לדוגמה.pdfקובץ לדוגמהmichalGG
דוח לתושב.pdfדוח לתושבmotzkin
דרושים לעיריית קריית מוצקין.pdfדרושים לעיריית קריית מוצקיןmotzkin
מכרז פומבי-פקח-18-16 (1).pdfמכרז פומבי-פקח-18-16 (1)motzkin
מכרז פומבי-חשמלאי מוסמך.pdfמכרז פומבי-חשמלאי מוסמךmotzkin
מכרז פומבי 19-16-מדריכי מוגנות לבתי ספר במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות.pdfמכרז פומבי 19-16-מדריכי מוגנות לבתי ספר במסגרת תוכנית עיר ללא אלימותmotzkin
טופס בקשה למלגת לימודים במוסד להשכלה גבוהה -2016.pdfטופס בקשה למלגת לימודים במוסד להשכלה גבוהה -2016motzkin
צו מיסים לשנת 2017.pdfצו מיסים לשנת 2017motzkin
מסמך הבהרות 4 13.7.2016.pdfמסמך הבהרות 4 13.7.2016motzkin
לפרסום מסמך הבהרות 3 12.7.2016 (1).pdfלפרסום מסמך הבהרות 3 12.7.2016 (1)motzkin
לפרסום מסמך הבהרות 2 12.7.2016.pdfלפרסום מסמך הבהרות 2 12.7.2016motzkin
העברת בעלות.docהעברת בעלותmotzkin
מסמך ג- חוזה בעקבות מכרז להשכרת שטח קומת קרקע בית מכבי.pdfמסמך ג- חוזה בעקבות מכרז להשכרת שטח קומת קרקע בית מכביmotzkin
מסמך ב- ההצעה ונספחיה השכרת שטח קומת קרקע בית מכבי.pdfמסמך ב- ההצעה ונספחיה השכרת שטח קומת קרקע בית מכביmotzkin
מסמך א- תנאי מכרז השכרת שטח קומת קרקע בית מכבי (2).pdfמסמך א- תנאי מכרז השכרת שטח קומת קרקע בית מכבי (2)motzkin
צו מיסים לשנת 2017.docצו מיסים לשנת 2017motzkin
מכרז פומבי- רכז מדצים רשותי (2).pdfמכרז פומבי- רכז מדצים רשותי (2)motzkin
(פריטים נוספים...)

טפסים ומסמכים

הרחב/כווץ נושא‏(1)
הרחב/כווץ נושא : ארנונה ומים ‏(6)
הרחב/כווץ נושא : וטרינר ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : חינוך והשכלה ‏(1)
הרחב/כווץ נושא : חירום ובטחון ‏(2)
הרחב/כווץ נושא : כללי ‏(61)
הרחב/כווץ נושא : עסקים - רישוי עסקים ‏(9)