rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

עובדות ומספרים

הקמה   : 1934

תושבים : 46,494

בתי-אב : 27,462

צפיפות : 10,458 תושבים לקמ"ר

אשכול   : 6 (סוציואקונומי, משרד הפנים, שנת 2013)   מדד ג'יני : 0.4286 (אי-שוויון)

שטח     : 3,840 דונם (תחום שיפוט עירוני)

גידול     : 1.4% (אוכלוסין, שנתי)

דת        : 91.7% יהודים, 8.3% אחרים

ילידים   : 60.7% ישראל, 39.3% חו"ל (מפקד אוכלוסין 2008)

קריית מוצקין במפקד האוכלוסין של משרד הפנים

 

גיאוגרפיה

גבולות  : במזרח – קריית ביאליק, במערב – קריית ים, קריית שמואל, בדרום- קריית חיים.

              בצפון – רפא"ל

נ.צ.       : 35.079525, 32.838201 (Latitude, Longtitude)

גובה     : 10 מטרים מעל פני הים (ממוצע)

 

חינוך

בגרות   : 73% זכאות לבגרות מבין מסיימי כיתות יב' נכון לשנת תשע"ה

בתיה"ס : 11 מתוכם :  6 יסודיים, 2 חטה"ב, 1 תיכון אורט מוצקין, 1 עתיד מקצועי, 1 אולפנה סגולה.

גני-ילדים: 48

תלמידים: 7,576

כיתות   : 200

 

ארנונה

מספר מבקשי ומקבלי הנחה בארנונה (ברמות שונות) : 9,553

סך ההנחות לשנת 2012 הסתכמו ביותר מ-20 מיליון ₪.

הרוב המוחלט של ההנחות ניתנות על רקע סוציו-אקונומי.

 

מאפייני משרד הפנים

סמל רשות                     8200

מחוז                             חיפה

מעמד                            עירייה

מרחק מת"א                   89.4 ק"מ           (ממחוז ת"א)

הכרזה כעיר                   1976

חברי מועצה                   15        (2013)

שם ועדת תכנון ובנייה     קריות


מדד ג'יני הוא מדד לאי-שוויון בחלוקת ההכנסות שפיתח הסטטיסטיקאי והדמוגרף האיטלקי קורדו ג'יני ושפורסם בשנת 1912 במאמרו "Variabilità e mutabilità" ("שׁוֹ‏נוּ‏ת ומֲשׁתָּ‏נ‏וּ‏ת"). מקדם ג'יני הוא מספר בין 0 ל-1, כאשר 0 מייצג שוויון מוחלט בחלוקת הכנסות ואילו 0.99 מייצג אי-שוויון מוחלט למעט 1.