rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
16/10/2017
לווין Google Earth
תמונת לוויין ושכבות מידע דיגיטליות של העיר קריית מוצקין וסביבתה מהחלל באמצעות שירות Google Earth
מפת Google maps
רחובותיה ושכונותיה של קריית מוצקין וסביבתה במפה האינטראקטיבית של שירות Google Maps
מפת עומסי תחבורה (זמן אמת)
חיווי זמן אמת אודות עומסי תחבורה בצירים הראשיים המובילים לקריית מוצקין וממנה באמצעות שירות Google Maps
מפת מזג אוויר (זמן אמת)
חיווי זמן אמת אודות מזג האוויר בקריית מוצקין וסביבתה באמצעות שירות Google Maps