rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
12/11/2017

יקירי העיר

יקירי העיר 2015 – 1978
(* = אות האזרח המצטיין 1978 - 1961)

הענקת תארי "יקיר העיר" קרית מוצקין, החלה בשנת 1978 בתקופת כהונת ראש העיר משה גושן. עד אותה עת הוענקו תארים אחרים כגון, "אזרח למופת", "אות האזרח המצטיין" וכד', (רשימת מקבלי תארים אלה, חסרה בחלקה).
על פועלם ותולדות חייהם של יקירי העיר קרית מוצקין, ניתן לקרוא באתר זה בכתבות בנושא : "סיפורי ראשונים ו\או מייסדים ו\או ותיקים", ובארכיון העיר.
אברמוביץ משה2003 - תשס"ג
אדמוני אלזה 1984 - תשמ"ד
אופנהיימר אברהם 1985 - תשמ"ה
אייק חיה 1982 - תשמ"ב
אילני טובי2013 - תשע"ג
אלדר לאה 1984 - תשמ"ד
אלקיים אברהם 1978 - תשל"ח
אנג'ל אליעזר 1978 - תשל"ח
אקרמן יהודית 1979 - תשל"ט
בז'ז'ינסקי חיים 2007 - תשס"ז
בירנבאום נחמן 1992 - תשנ"ב
בן בסט שבתאי 1992 - תשנ"ב
בן חמו משה 1992 - תשנ"ב
בן יששכר צבי 1985 - תשמ"ה
בן נון חיים 1983 - תשמ"ג
בראון יעקב 1978 - תשל"ח
ברזילי חנה 1979 - תשל"ט
ברקאי הרב ישעיהו 1992 - תשנ"ב
ברקוביץ אלימלך * 1964 - תשכ"ד
גוטפריד צבי 1979 - תשל"ט
גולדברג אשר 1979 - תשל"ט
גולדין טובה2015 - תשע"ו
גולנד משה 2000 - תש"ס
גורביץ נוח 1984 - תשמ"ד
גושן רגינה 2010 - תש"ע
גלבוע אורה 2010 - תש"ע
גלבוע יעקב 2003 - תשס"ג
גלעד ד"ר יצחק 2007 - תשס"ז
גרוסמן יעקב2013 - תשע"ג
גרוסמן מגדה 1994 - תשנ"ד
גרושקביץ איטה 1983 - תשמ"ג
דגן מרדכי מוטי2015 - תשע"ו
דדיאני מרים 2003 - תשס"ג
דנון יוסף 2010 - תש"ע
דניאלי יוסף 1979 - תשל"ט
דרוקמן משה 1982 - תשמ"ב
דרורי לילית 1992 - תשנ"ב
הוך שאול 1994 - תשנ"ד
הורוביץ יהודה 1978 - תשל"ח
הירש צבי2013 - תשע"ג
הירשברג שלום 1992 - תשנ"ב
הלל רות 2010 - תש"ע
המבורגר יעקב 1978 - תשל"ח
הראל אילנה 2000 - תש"ס
הרכבי יוסף 2010 - תש"ע
וולך אליהו 2003 - תשס"ג
ויינברנד שלמה 2007 - תשס"ז
ורשוואר הרב אהרון 1992 - תשנ"ב
זיידנר לובה 1985 - תשמ"ה
זילברט יעקב 1992 - תשנ"ב
זילברמן שמשון 1984 - תשמ"ד
זלוטקין ד"ר שלמה 1979 - תשל"ט
זלוצבסקי זלמן 2000 - תש"ס
זריהן משה 1983 - תשמ"ג
טייטלבוים נחמה 2010 - תש"ע
טיקוצקי איסר 1982 - תשמ"ב
טמבור משה 2010 - תש"ע
טנא חנן2013 - תשע"ג
יהלום שלמה 1979 - תשל"ט
יונאי חוה 1987 - תשמ"ז
יונג יהושע 1983 - תשמ"ג
יחזקאל ראובן2013 - תשע"ג
יילון אהובה 2003 - תשס"ג
ילון חיים 1994 - תשנ"ד
ינון שרגא 1992 - תשנ"ב
כהן שמחה 1979 - תשל"ט
כהנא ריבה 1988 - תשמ"ח
כלפון שרי2015 - תשע"ו
כפתורי חיים 1984 - תשמ"ד
כץ מלי 1982 - תשמ"ב
לדרמן בנימין 1984 - תשמ"ד
להב יפה 1986 - תשמ"ו
לובשבסקי מרדכי 1979 - תשל"ט
לוי עליזה 1994 - תשנ"ד
לוינהרץ אסתר 1979 - תשל"ט
לזובסקי ד"ר אליהו 1984 - תשמ"ד
לזר ציפורה 1992 - תשנ"ב
ליבוביץ יצחק 1984 - תשמ"ד
ליברייך נפתלי 1982 - תשמ"ב
לנגר ד"ר גיורא 1984 - תשמ"ד
לני מרים * 1964 - תשכ"ד
לפר יעקב 1984 - תשמ"ד
לפר שולמית 1994 - תשנ"ד
לרנר יעקב 2000 - תש"ס
מוזס רבקה 2010 - תש"ע
מזוז יעקב 2003 - תשס"ג
מילר שמחה2015 - תשע"ו
מלכה אהרון2013 - תשע"ג
מנדלברוד פנינה * 1964 - תשכ"ד
מנין מרדכי 1994 - תשנ"ד
מץ יוסף 2010 - תש"ע
משניות בלה 1986 - תשמ"ו
נדלר שמואל 2000 - תש"ס
סאבו חיים 2003 - תשס"ג
סגל פנחס2013 - תשע"ג
סוכובולסקי שושנה 1982 - תשמ"ב
סינדרקה דוד1984 - תשמ"ד
סלבקין מיכאל2013 - תשע"ג
סנש רגינה2013 - תשע"ג
ספוזניק חיים 1994 - תשנ"ד
1 - 100 הבא

אזרחי כבוד

תוארם ותפקידם של אזרחי הכבוד המצוין בצד שמם, מתייחס לתפקיד בו כיהנו בעת שהוענק להם תואר "אזרח כבוד", או בזכות פועלם במסגרת תפקידם זה, למען פיתוחה של העיר קרית מוצקין ותושביה.
2014 - תשע"המר אביגדור ליברמןשר החוץ
2012 - תשע"במר פרץ עמירשר הביטחון לשעבר
2011 - תשע"אמר גדעון סער שר החינוך
2009 - תשס"טמר קארל אוטו פלטןראש מחוז באד קרוייצנאך העיר התאומה בגרמניה
2005 - תשס"המר סילבן שלום שר החוץ
2002 - תשס"במר משה קצב נשיא מדינת ישראל
2001 - תשס"אמר אריאל (אריק) שרוןראש ממשלת ישראל
1999 - תשנ"טמר יצחק מרדכישר התחבורה
1997 - תשנ"זמר בנימין (ביבי) נתניהוראש ממשלת ישראל
1996 - תשנ"ומר בנימין (פואד) בן אליעזרשר הבינוי והשיכון
1995 - תשנ"המר גדעון גדותיו"ר דירקטוריון מפעל הפיס
1987מר משה שחל עו"ד שר האנרגיה והתשתיות
1984גב' לילי ומר ג'ק וורניקיו"ר הועדה לערים תאומות טאקומה ארה"ב
1984מר ד'אג סטרלנד ראש העיר התאומה טאקומה בארה"ב
1984מר הנס שום ראש מחוז באד קרוייצנאך העיר התאומה בגרמניה
1984מר שמעון פרס ראש ממשלת ישראל
1980 - תש"ממר יוסף אלמוגי שר השיכון והפיתוח, שר העבודה
1980מר מייק פרקר ראש העיר התאומה טאקומה בארה"ב
1979מר אריה דולצ'ין יו"ר הסוכנות היהודית
1949מר אברהם לוינהרץ ד"ר מנהל ביה"ס התיכון קרית מוצקין
1949מר ארתור בירם ד"ר מנהל ביה"ס הריאלי חיפה
1949מר ישראל רוק"ח שר הפנים
1946מר יעקב קליבנוב עו"דיו"ר ארגון המעמד הבינוני