rssfacebookYouTube
דף הבית כתוב לנו שנה גודל טקסט וצבעים:
שנה לניגודיות גבוההשנה לניגודיות נמוכההחזר לניגודיות ברירית מחדל
שנה לגופן גדולשנה לגופן בינוניהחזר לגופן ברירת מחדל
העיר
העירייה
תושבים
עסקים
תרבות
16/10/2017

היסטוריה של העיר

סקירה מלאה
כאן תמצאו סקירה אינפורמטיבית והיסטורית על סיפור לידתה והתפתחותה של השכונה קריית מוצקין, שהפכה מועצה ואח"כ עיר ואם בישראל.
ראשי העיר לדורותיהם
מי היו מייסדיה ומנהיגיה של קריית מוצקין משנת 1934 ועד ימינו אנו?
לייב מוצקין
הביוגרפיה של הפעיל הציוני, שנולד ב-1867 באוקראינה ושימש כנשיא הקונגרס הציוני השני ועל שמו קרויה העיר קריית מוצקין.
שמות רחובות ומוסדות
רשימת שמות הרחובות ומוסדות הציבור בעיר קריית מוצקין.
סמל העיר
כיצד נראה הסמל המקורי, מי צייר אותו ומתי שונה לאחרונה? ומהם שלושת המוטיבים שלעולם יעטרו את סמל העיר קריית מוצקין?
מוזיאון גרושקביץ
המוזיאון והארכיון ההיסטורי לתולדות קריית מוצקין, פועל בבית ראש המועצה הראשון (1941-58) אריה לייב גרושקביץ ז"ל (1897-1960).