הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

חברי מועצת העיר לדורותיהם

  
  
  
כווץ קדנציה : 1.מועצת העיר הראשונה - 11.08.1976 ‏(13)
גושן משהר. העירמערך
אלדר (אלכסנדרוביץ) לאהמערך
בירנבוים נחמןליכוד
בן בסט שבתאיסגןמערך
גרוסמן יעקב (1)מפד"ל
וייסבלט יצחקמערך
יונג יהושעליכוד
מילר שמחהסגן מ"ממערך
עמר שלמה (2)מערך
רוזנגרטן פיליפמערך
שלו עזראמערך
שוורץ ברוך (1976) (1)
בירנשטוק מ'. (1977) (2)
כווץ קדנציה : 2.מועצת העיר השנייה - 20.12.1978 ‏(14)
גושן משהר. העירמערך
אבן טוב משהתל"ם
אופיר אברהם *תל"ם
אלבוים פרץמערך
בירנבוים נחמןסגן (1)ליכוד
בן בסט שבתאיסגןמערך
וייסבלט יצחקמערך
טורם ראובןליכוד
טמבור משהמפד"ל
לפר שולמיתתל"ם
מוצפי אברהםסגן (2)מערך
מילר שמחהסגן מ"ממערך
שילוח שמואלמערך
ששון יצחק (1981) *תל"ם
כווץ קדנציה : 3.מועצת העיר השלישית - 1983 ‏(16)
גושן משהר. העירעבודה
אבני צביתל"ם
אלבוים פרץעבודה
בירנבוים נחמןליברלים
בן בסט שבתאיסגןמפ"ם
גלעד בתיהמפ"ם
גרוסמן יעקבמפד"ל
וייסבלט יצחקעבודה
טמבור משהמפד"ל
כהן שמחהעבודה
לפר שולמיתתל"ם
מוצפי אברהםעבודה
מילר שמחהסגןעבודה
שילוח שמואלעבודה
שפר מלכהעבודה
ששון יצחקתל"ם
כווץ קדנציה : 4.מועצת העיר הרביעית - 1984 ‏(17)
גושן משה (נפטר 1984)ר. העירעבודה
מילר שמחה *ר. העירעבודה
אלבוים פרץעבודה
בירנבוים נחמןליברלים
בן בסט שבתאיסגןעבודה
גלעד בתיהמפ"ם
גרוסמן יעקבמפד"ל
וייסבלט יצחקעבודה
טבק דודעבודה
טמבור משהסגןמפד"ל
כהן שמחהמפ"ם
לפר שולמיתתל"ם
מוצפי אברהםעבודה
שוורץ משהתל"ם
שילוח שמואלעבודה
שפר מלכהעבודה
ששון יצחקתל"ם
כווץ קדנציה : 5.מועצת העיר החמישית - 1988 ‏(19)
מילר שמחהר. העירעבודה
אלדר אילןעבודה
ברח"ד בומהסגןמפד"ל
גינץ עמרםעבודה
דגן מרדכיתל"ם
חיים צוריסגן מ"מליכוד
טמבור משהמפד"ל
יעקובוביץ פסחתל"ם
לפר שולמית (2)תל"ם
מרקוביץ יוסףתל"ם
עמר אברהםמפד"ל
צור קליהעבודה
צורף מנשהליכוד
רוזן יחזקאלעבודה
שוורץ משהתל"ם
שפיגלר דב (1)עבודה
ששון יצחקסגןתל"ם
שילוח שמואל (1)עבודה
הלמן שמואל (2) (1993)תלם
כווץ קדנציה : 6.מועצת העיר השישית - 1993 ‏(17)
חיים צוריר. העירליכוד
אשכנזי אברהםתל"ם
ברח"ד בומהסגןמפד"ל
גינץ עמרםעבודה
גרופר דודליכוד
דגן מרדכיסגןתל"ם
דהן מאירח"י
טובול יחיאלליכוד
טל שמואלעבודה
מילר שמחהעבודה
מרקוביץ יוסףתל"ם
עמר אברהםמפד"ל
צורף מנשהסגן מ"מליכוד
רוזן יחזקאלעבודה
שטרנברג עדיעבודה
שפר מלכהעבודה
ששון יצחקתל"ם
כווץ קדנציה : 7.מועצת העיר השביעית - 1998 ‏(18)
חיים צוריר. העירמוצקינטו
אונגר מנחםמוצקינטו
גינץ עמרםסגןמוצקינטו
גרופר דודמוצקינטו
דהן מאירח"י
הרשקוביץ יצחקמוצקינטו
זגורי אלברטש"ס
טובול יחיאלגשר
טל שמואל *עבודה
יונאי משהעבודה
מועלם אריהסגןמפד"ל
מרקוביץ יוסףמוצקינטו
נמירובסקי ארקדימוצקינטו
פרידמן ארזעבודה
צורף מנשהסגן מ"ממוצקינטו
רוסמן עפרהעבודה
שולדברג רחלמוצקינטו
רוזן יחזקאל *עבודה
כווץ קדנציה : 8.מועצת העיר השמינית - 2003 ‏(17)
חיים צוריר. העירמוצקינטו
בן ארצי מרדכישינוי
גלבוע אורהמוצקינטו
דבדבני נירדרך
דהן מאירח"י
הרשקוביץ יצחקמוצקינטו
זגורי אלברט (1)ש"ס
מועלם אריהסגןמפד"ל
מרקוביץ יוסףסגןמוצקינטו
פדידה יוסףמוצקינטו
פרידמן ארזעבודה
צורף מנשהסגן מ"ממוצקינטו
רוטמן אביעבודה
שולדברג רחל (2) (נפטרה 2004)עבודה
שטיין רוזהמוצקינטו
זוהר מאירש"ס
רוסמן עפרה (2)
כווץ קדנציה : 9.מועצת העיר התשיעית - 2008 ‏(20)
חיים צוריר. העירמוצקינטו
אוטמזגין דוד (1)מוצקינטו
ברח"ד בומה (2)סגן (6)לב
דבדבני נירעבודה
דהן מאירסגן (6)ח"י
ויצמן מיכאלמוצקינטו
זגורי אלברט (3)ש"ס
יונאי משהמוצקינטו
כהן יצחק (4)לב
כהן נדב (5)ח"י
מרקוביץ יוסףסגןמוצקינטו
פדידה יוסףמוצקינטו
צורף מנשהסגן מ"ממוצקינטו
רוטמן אביעבודה
שרם עינתמוצקינטו
שטיין רוזה (1)מוצקינטו
מרגלית אראל (2)לב
בריף שלמה (3)ש"ס
בר אייל (4)לב
כדורי אפרים (5)ח"י

חברי מועצת העיר לדורותיהם