הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

מהו רישון לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו. כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק, תוך ידיעה כי ישנם אילוצים והגבלות חוקיות.

​​מהו רישיון לניהול עסק ?

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.  
ככלל ובהתאם לחוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ב - 1992, כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק, עם זאת על המבקש לפתוח עסק לדעת, כי ישנם לעיתים אילוצים והגבלות חוקיות, ובמקרים קיצוניים בקשתו אף תידחה על הסף.

​​מדוע צריך רישיון עסק - מהן מטרות הרישוי ?

  • ​שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, אחראי השר לאיכות הסביבה.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. על תחום זה מופקד השר לביטחון פנים.
  • שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. על תחום זה מופקד שר העבודה והרווחה.
  • מניעת סכנות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות. על תחום זה אחראי שר החקלאות (הרופא הווטרינרי העירוני עפ"י הסמכה).
  • שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. על תחום זה אחראי שר הבריאות.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות. על תחום זה אמונות רשויות הרישוי, שהן לצורך העניין מנהל ההנדסה בעירייה ואיגוד ערים לשירותי כבאות.​
מהו רישון לניהול עסק?