הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

טפסים ותצהירים

שם השירותמסנן
בקשה והצהרה לחידוש רישיון
בקשה להצבת דוכן
בקשה להצבת כסאות ושולחנות בתחום הרחוב בסמוך לעסק
בקשה לרישיון עסק
בקשה לרשיון שילוט
הצהרת בעל העסק על כי לא חל כל שינוי בעסק
הצהרת המגיש בקשה לרישיון עסק
הצהרת שינוי בעלות עסק
טופס יפויי כוח-רישוי עסקים
תצהיר כיבוי אש
הצהרת נגישות
טפסים ותצהירים