הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

רשויות הרישוי המעורבות בתהליך

מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר, לש​לול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק טעון רישוי?

​להלן רשימת רשויות הרישוי שבסמכותן לאשר\ לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק:
  1. מינהל ההנדסה.
  2. המשרד לאיכות הסביבה ישירות ו/או באמצעות היחידה לאיכות הסביבה חולון אזור.
  3. משרד הבריאות.
  4. משרד העבודה.
  5. משרד התחבורה.
  6. משטרת ישראל.
  7. איגוד ערים לשירותי כבאות.
  8. משרד החקלאות באמצעות המחלקה הווטרינרית בעירייה.
לתשומת לב: לא כל הרשויות המפורטות לעיל מעורבות באישורו של כל עסק ועסק. הרשויות המעורבות במתן אישור לעסק, הן עפ"י סוג העסק.  
     
אם וכאשר כל נותני האישור הרלוונטיים מאשרים הבקשה לרישיון עסק, יונפק רישיון עסק והודעה על כך תימסר לבעל העסק. הרישיון יימסר לבעל העסק במשרדי מחלקת רישוי עסקים.  
     
נותני האישור השונים, המפורטים לעיל ומחלקת רישוי עסקים, רשאים להתנות תנאים טרם קבלת הרישיון, רשאים להתנות תנאים ברישיון, ורשאים להוסיף תנאים גם לאחר קבלת הרישיון, כל זאת בהתאם למצב העסק ולתקנות והצווים המשתנים.​
רשויות הרישוי המעורבות בתהליך