הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

הליך רישוי עסק

מעוניין להקים עסק? לנוחותך – פירוט הליך רישוי העסק החל מהגשת הבקשה ועד קבלת הרישיון.
המחלקה לרישוי עסקים עומדת לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו.

​​הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)

  1. הגשת בקשה לרישיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי מחלקת רישוי עסקים. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000.
  2. לבקשה לרישיון עסק יצורפו: תוכניות סניטריות עפ"י טופס הנחיות מפורטות, שניתן לקבל במחלקה לרישוי עסקים. צילום תעודת זיהוי של בעל העסק ובמקרה של חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה ופרוטוקול - אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה, חוזה שכירות או נסח טבו. כמו כן, יצורפו לבקשה כל המסמכים המפורטים במינשר להלן.
  3. לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים, תוקלד הבקשה למאגר הנתונים במחשב.
  4. בדיקת התוכניות ע"י מפקח/ת רישוי עסקים.
  5. העברת הבקשה והתוכניות לאישור מינהל ההנדסה (רישוי ופיקוח).
  6. אישור התכניות ע"י מינהל ההנדסה.
  7. בדיקת גורמי הרישוי השונים הבקשה והתכניות.
  8. מתן דרישות לעסק ע"י גורמי הרישוי.
  9. אישור סופי של גורמי הרישוי - לאחר ביצוע הדרישות.
  10. הנפקת רישיון העסק. 

לתשומת ליבכם: 

אם נותני האישור, עפ"י מהות העסק, הם: משרד הבריאות, משרד החקלאות (ע"י הרופא הווטרינר העירוני) והיחידה הסביבתית, מומלץ להגיש תוכנית רעיונית וראשונית להתייעצות. ​

לתשומת לב בע​לי העסקים: 

כאמור בסעיף 5 ו – 6 לעיל, הבקשה לרישיון עסק והתכניות צריכות להיות מאושרות על ידי מינהל ההנדסה. אם מינהל ההנדסה מסרב לאשר הבקשה והתוכניות, יישלח מכתב דחייה לבעל העסק ויינתן לו פרק זמן לטפל בנושא ולקדמו. והיה ולא יבוצע הטיפול להסדרת הנושא על ידי בעל העסק מול מינהל ההנדסה או שמינהל ההנדסה עומד בסירובו לאשר העסק, ובעל העסק ממשיך לנהל העסק בניגוד לחוק, יוגש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.   ​

בעלי ה​​​עסקים!  

המחלקה לרישוי עסקים עומדת לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו.  

הליך רישוי עסק