הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תעריפי ארנונה, הנחות והשגות

על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) כפי שהוא בתוקף – במועד פרסום הצו ,

​​​להלן הזכאים להנחות : 

 • פנסיונרים מקבלי גמלת השלמת הכנסה מביטוח לאומי יקבלו הנחה 100% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.
 • פנסיונרים מקבלי קצבת זקנה יקבלו הנחה 25% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.
 • אסירי ציון, ובן משפחה של הרוג מלכות, הזכאי לתגמולים לפי חוק התמלוגים לאסירי ציון ובני משפחותיהם תשנ"ב 1992, חסידי אומות עולם או בן זוג יהיו זכאים להנחה של 66% ל-70 מ"ר משטח הדירה עד 4 נפשות ול-90 מ"ר מ-5 נפשות. 
 • כמו כן תינתן הנחה זו למי שזכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957. או גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת גרמניה בשל רדיפת הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי מהשנים 1953-1965. 
 • עולה חדש יקבל הנחה 90% עבור 100 מ"ר בלבד משטח הדירה ל-12 חודשים בתקופה עד 24 חודש מיום עלייתו ארצה. 
 • נכה הזכאי לקצבת חודשית בדרגת אי כושר השתכרות מ-75% ומעלה יקבל הנחה 80%. 
 • נכה בדרגת נכות רפואית 90% ומעלה שכושר השתכרותו לא נפגע יקבל הנחה 40%. 
 • בעל תעודת עיוור לפי חוק שירות הסעד יקבל הנחה 90%. 
 • מקבל גמלה להבטחת הכנסה יקבל הנחה 70% (לפי אישורים). 
 • מקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק ביטוח יקבל הנחה 70%. 
 • מקבל תשלום הבטחת מזונות מהביטוח הלאומי, הנחה עד 70% ל-100 מ"ר לפי אישור מביטוח לאומי והחלטת ועדת הנחות. 
 • העירייה תעניק הנחות לבעלי הכנסות נמוכות לפי אמות מידה שנקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה. לפי טבלאות הנמצאות במשרדי העירייה במחלקת הגביה.
 • הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות יקבל הנחה 20%. 
 • נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 1970 יחולו עליו הוראות חוק רשויות מקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה וכו') יקבלו 66% הנחה מ-70 מ"ר ל-4 נפשות, 66% מ-90 מ"ר מעל 4 נפשות. 
 • ילד נכה – כשבן או בת של מחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים לילד נכה) – הנחה של 25% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.
 • בקשות להנחות יוגשו עד 31.5 בשנה ויוגבלו כדלקמן : טיפול רפואי ממושך שגרם להוצאות חריגות, אסון אישי שהרע את מצבו החומרי.

​​הנחה בארנונה לסטודנטים

בקשה להנחה ניתן להגיש רק במידה וחשבון הארנונה מתנהל ע"ש הסטודנט. לשינוי הרישום יש להצטייד בהעתק חוזה שכירות. 
יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את האישורים הבאים:
 • אישור עדכני להשכלה גבוהה
 • מערכת שעות לימוד שבועית
 • תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2012 או תצהיר בפני עו"ד/ביהמ"ש על גובה ההכנסה ואישור המוסד לביטוח לאומי כי הינך רשום/ה כלא שכיר/ה ולא עצמאי/ת במידה ולא עבדת בחודשים הנ"ל.
ההנחות יחושבו על פי ההוראות שחלו בשנת 2010. 

קביעת תעריפי הארנונה כפופה להוראת חוק ההסדרים במשק המדינה והנחיות ועדת הכספים של הכנסת. 
הערה : אין בתשלום מראש כדי לפטור מעדכון החיוב בהתאם לחוק ההסדרים.


​*בנושא השגות בארנונה יש לפנות בכתב בלבד לגזברית העירייה ומנהלת מחלקת הארנונה הגברת נירה בר יאיר, דואל:  giz@motzkin.org​
תעריפי ארנונה, הנחות והשגות